คุณนางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย วันที่ : 22/07/2563 เวลา : 20:54:46
บัตรประจำตัวสอบสูญหาย

การสอบพนักงานราชการ กรณีบัตรประจำตัวผู้สมัครสูญหาย สามารถนำหลักฐานอื่น ยื่นได้ไหมคะ หรือขอติดต่อเพื่อปริ้นใหม่ได้ไหมคะ

ผู้ตอบ นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา วันที่ : 25/07/2563 เวลา : 19:44:00

ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ที่กองอำนวยการ ในวันสอบ ได้เลยคะ