คุณนาย วิชัย เปลี่ยนขำ วันที่ : 05/08/2563 เวลา : 19:13:36
สอบถามข้อสงสัยและขอข้อมูล

เรียน สพป.รบ.2 ด้วย ข้าพเจ้า นาย วิชัย เปลี่ยนขำ บิดา ด.ญ. กมลวรรณ เปลี่ยนขำ นักเรียน ชั้น ป3 รร ชุมชนวัดหนองปลาหมอ อ บ้านโป่ง จ ราชบุรี ถูกรถจักยานยนต์ชนหมดสติ หน้าทางเข้าออก รร เวลาประมาณ 15.40 น เมื่อวันที่ 3 สค 63 มีความประสงค์สอบถามข้อสงสัยและขอข้อมูลดังนี้ 1ประกันอุบัติเหตุหมายเลขอะไร บริษัทไหน ทำไมไม่มีบัตรแสดงสิทธิ สิทธิการรักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง ขอสำเนากรมธรรม์ ความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น เป็นไปตามระเบียบ คปภ หรือไม่ 2ครูเวรที่มีหน้าที่รับผิดชอบวันเกิดเหตุ มีกี่ท่าน ขอทราบ ชื่อ สกุล อายุงาน หลักปฏิบัติ เมื่อทำหน้าที่ 3 ขอให้ รร เปิดเผยเทปบันทึกภาพวงจรปิดในวันเกิดเหตุ มีครูเวรอยู่ประจำตำแหน่งหรือไม่ 4 หลักปฏิบัติ กรณีมีเหตุ อบัติเหตุแก่นักเรียน ครูอาจารย์ และ ผอ ต้องทำอะไรบ้าง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ตามลำดับชั้นบัญชา 5.มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับนักเรียน การแก้ไข ป้องกัน บรรเทาและการเยียวยา ตามมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่ง พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ ศ 2539