27 ม.ค. 65 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานในหน้าที่

27 มกราคม 2565 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานในหน้าที่พัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 เพื่อรับคำแนะนำ ปรึกษาจากคณะกรรมการพี่เลี