26 มกราคม 2565 เปิดกิจกรรม ขยับกาย สบายชีวี

26 มกราค 2565 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยับกาย สบายชีวี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานออกกำลังกาย ให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เสริมสร้างควา่มรัก สามัคคีในองค์กร โดยกำหนดกิจกรรมทุกวัน