2 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้ังที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ และมอบ