28 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องก้นโควิด-19

วันที่  28  มกราคม  2565  ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์  ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นตัวแทน ส