7 กุมภาพันธ์ 2565 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน พบปะ พูดคุย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดขนอน อ.โพ