8 กุมภาพันธ์ 2565 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะ พูดคุย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อรับทราบ