9 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.30 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมการประชุมทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประ