12 กุมภาพันธ์ 2565 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ o - net

12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)ประจำปี 2564 เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด ณ สนาม