17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ผู้สร้างฝันปันน้อง ปีที่ 7"

วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2565  ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  , ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ผู้สร้