15 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีมอบหนังสือให้โรงเรียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นตัวแทนมอบหนังสือซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุด เพื่