22 กุมภาพันธ์ 2565 รับมอบชุดตรวจ ATK

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามรับมอบชุดตรวจ ATK ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อมอบให้สถานศึกษาแล