22 กุมภาพันธ์ 2565 ลงนามความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการความมั่นคงของทางราชการ โดยมีโรงเรียนและช