22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมิน NT RT ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในกา