23 กุมภาพันธ์ 2565 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์  ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่