8 มีนาคม 2565 ประชุมการดำเนินงานการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   เป็นประธานเปิดการประชุมคกก.ดำเนินงานการจัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์