9 มีนาคม 2565 ประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.ราชบุรี เขต 2

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.ราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2