14 มีนาคม 2565 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน  และขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่  1 – 4    โดย ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการ  กพฐ. เป็นประธาน  ณ   ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2