หลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารรายละเอียด
หลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

https://drive.google.com/file/d/1Dix9_VdTqdZnHN6rtedGUaIpO3OQW4El/view?usp=sharing