การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน