การมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับ ด.ญ.ณัฐนิชา ชวนมงคลเจริญ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก