การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีและยากจน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีและยากจน โดยนางสาวอรัญญา คำชื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้มีความประสงค์ให้ทุนดังกล่าวกับ ด.ช.ธีรภัทร คงเพิ่ม ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ