เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้ขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนที่มาร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 12 - 16  พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแข่งขัน