ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดโคกทอง (ปริปุณอินทรประชาวิทยา) และโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฏร์อุปถัมภ์)