สพป.ราชบุรี เขต๒ จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพ ของครูและประชุมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนข้อเท็จจริง

วันที่ ๓o-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ค(๒) ในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสืบสวนข้อเท็จจริง โดยทีมวิทยากรตำแหน่งนิติกรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี