ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิรักษ์ไทยให้ ร.ร.วัดตาลเรียงประสบเหตุเพลิงไหม้

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิรักษ์ไทย เนื่องจากโรงเรียนวัดตาลเรียงประสบเหตุเพลิงไหม้ ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย มูลนิธิรักษ์ไทยจึงได้นำคอมพิวเตอร์มามอบให้กับโรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล)