ประกาศรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก
(กรุณากรอกอีเมล์แอดเดรสเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครคณะกรรมการ เนื่องจากมีการแนบเอกสารหลักฐาน)

★ คลิกที่นี่เพื่อสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ