ประชุมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ สพป.ราชบุรี เขต 2