สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี