ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก            ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี