เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนที่มาร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชการ และแทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ณ สนามแข่งขัน ในระหว่างวันที่  12 - 16 พฤศจิกายน