ประชุม "เวทีบูรณาการ จังหวัดราชบุรี - Roadmap ราชบุรี"

วันที่ 21 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 อนุญาตให้นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม "เวทีบูรณาการ จังหวัดราชบุรี - Roadmap ราชบุรี" ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)