ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา          ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี