ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี