การประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินประชุมข้อราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา