การนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการ การนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ