สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2