สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2