ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาววรรัตน์ ภาสดา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี