การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3-4 เมษายน 2566 คณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 นำโดยนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่ส่งผลงานระดับเพชร ได้แก่ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดเจริญธรรม