ประชุมขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.วรรัตน์ ภาสดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี