การประชุมร่วมกับผู้ขออนุญาตจัดการศึกษา เพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่  7  เมษายน  2566  เวลา  09.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ได้ประชุมร่วมกับผู้ขออนุญาตจัดการศึกษา เพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน  7  ราย ณ ห้องประชุม สาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2