การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ระดับจังหวัด

วันที่  24 เมย.2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี