การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี