การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 22 พ.ค.2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี