พระครูปลัดรวีโรจน์ รองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ สอน วิชาพุทธประวัติ ให้กับนักเรียนชั้น ป. 6

วันที่ ลงข่าว ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑