ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2561

วันที่  27  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2561  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้บริหารโรงเรียน , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2