เปิดกีฬาบ้านโป่ง 2 เกมกีฬาสามัคคี

วันที่  3  ธันวาคม  2561  นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพ.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา BP2 UNITY SPORT GAMES (บ้านโป่ง 2 เกมกีฬาสามัคคี)  ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 2  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี