บ้านโป่ง 2 เกมกีฬาสามัคคี

กลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 2 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน BP2 UNITY SPORT GAMES (บ้านโป่ง 2 เกมกีฬาสามัคคี) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน เป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน BP2 UNITY SPORT GAMES 61 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังธิ์ ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561